احتمال حصر خانگی روحانی پس از این سخنرانی

Video / Youtube

♥ 1,182 likes
♡ 237 dislikes

258,899 plays totally


رقصیدن ترامپ درعربستان

اولین سفر رسمی و معنا دار

جواب روحانی به ترامپ در مورد

موضع گیری روحانی درباره سند 2030

Published on 2017-05-17 by Persian Beloved

حسن روحانی، رئیس جمهور و نامزد انتخابات روز جمعه در ایران در آخرین نطق تبلیغاتی خود به شدت از دخالت نهادهایی چون سپاه، بسیج، قوه قضائیه، صدا و سیما و
show more ▾

Any question: read privacy policy
If you like this website please donate

Screenshot

         


Khashayar Ey Vay

مصاحبه توریست با دختر پسرها در

Sahar - Ey Vay OFFICIAL VIDEO

Iranian Music - 2016 Top Persian       

Privacy policy