۲۰ مدل موفق ایرانی‌ در خارج از کشور

Video / Youtube

♥ 263 likes
♡ 55 dislikes

104,067 plays totally


شاهکارهای ترجمه در تابلوهای فارسی

قدیمیترین هنرپیشههای سینما و تلویزیون که

۲۰ مدل موفق ایرانی در خارج

مکانهای مشهوری در دنیا که نامشان

Published on 2016-05-16 by Persian Facts

در این ویدئو نگاهی‌ می‌‌اندازیم به ۲۰ مدل زیبای ایرانی‌ که در خارج از کشور به موفقیت دست یافته اند. شرمینه شهریور تهرانی‌ متولد تهران در سال ۱۳۶۱ مریم زکریا
show more ▾

Screenshot

         


Lady Gaga - G.U.Y. - An

Dahe 60 va dahe 70

Old commercial (تبلیغ های قدیمی)

واکنشهایی جهانی به حمله شیمیایی در       

Privacy policy